ตัวย่อ TCPA

TCPA

TCPA เป็นตัวย่อสำหรับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคทางโทรศัพท์.

กฎระเบียบของสหรัฐอเมริกานี้ผ่านในปี 1991 และจำกัดการใช้ระบบการโทรอัตโนมัติ ข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือเทียม ข้อความ SMS และเครื่องแฟกซ์ นอกจากนี้ยังระบุข้อกำหนดทางเทคนิคหลายประการสำหรับเครื่องแฟกซ์ เครื่องโทรอัตโนมัติ และระบบส่งข้อความเสียง โดยหลักแล้วจะมีข้อกำหนดที่ต้องมีการระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อของบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้มีอยู่ในข้อความ