ตัวย่อ URL

URL

URL เป็นตัวย่อสำหรับ ตัวระบุทรัพยากรที่เหมือนกัน.

รูปแบบของ Universal Resource Identifier (URI) ซึ่งกำหนดที่อยู่ที่จับคู่กับอัลกอริธึมการเข้าถึงโดยใช้โปรโตคอลเครือข่าย