USP ตัวย่อ

USP

USP เป็นตัวย่อสำหรับ ข้อเสนอขายที่ไม่ซ้ำ.

กลยุทธ์การตลาดที่พัฒนาและดำเนินการเพื่อแจ้งผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและลูกค้าเกี่ยวกับความแตกต่างของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของตนเองจากคู่แข่ง ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม จุดขายที่ไม่ซ้ำกันหรือ ข้อเสนอคุณค่าที่ไม่ซ้ำกัน (RRP).