USSD Acronyms

USSD

USSD is the acronym for ข้อมูลบริการเสริมที่ไม่มีโครงสร้าง.

โปรโตคอลการสื่อสารที่โทรศัพท์มือถือใช้เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ ด้วย USSD ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาโต้ตอบโดยตรงด้วยการเลือกจากเมนู ไม่เหมือนกับข้อความ SMS ข้อความ USSD สร้างการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์กับแต่ละเซสชัน ทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลแบบสองทางได้