WOM คำย่อ

ผู้หญิง

WOM เป็นตัวย่อสำหรับ การบอกต่อ.

ปากต่อปากคือเมื่อผู้บริโภคหรือธุรกิจโปรโมตแบรนด์อื่นโดยสมัครใจในการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือแบบสาธารณะผ่านโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ออนไลน์อื่น WOM เป็นผู้นำในการขายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากแหล่งที่มามาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่ง (โดยทั่วไป) จะไม่ได้รับรางวัลสำหรับการเผยแพร่คำ