ตัวย่อ XML

XML

XML เป็นตัวย่อสำหรับ ภาษามาร์กอัป eXtensible.

ภาษามาร์กอัปที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลในรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้และคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้