ตัวย่อ YMYL

YMYL

YMYL เป็นตัวย่อสำหรับ เงินหรือชีวิตของคุณ.

เนื้อหาเงินหรือชีวิตของคุณ (YMYL) เป็นประเภทของข้อมูลที่หากนำเสนออย่างไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง หรือหลอกลวง อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้อ่าน ความสุข สุขภาพ ความปลอดภัย หรือความมั่นคงทางการเงิน.

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เงินเดิมพันสูงสำหรับเนื้อหาประเภทนี้ หากคุณสร้างเพจ YMYL ที่มีคำแนะนำหรือข้อมูลที่ไม่ดี อาจส่งผลต่อชีวิตและการดำรงชีวิตของผู้คน

Google ให้ความสำคัญกับเนื้อหานี้เป็นอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเขียนเนื้อหา YMYL

ที่มา: Semrush