ข้อผิดพลาด 5 อันดับแรกที่ควรหลีกเลี่ยงในระบบอัตโนมัติทางการตลาด

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งได้เปลี่ยนวิธีที่ธุรกิจทำการตลาดดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดในขณะที่ลดค่าโสหุ้ยที่เกี่ยวข้องโดยทำให้กระบวนการขายและการตลาดซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ บริษัท ทุกขนาดสามารถใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติทางการตลาดและเพิ่มความสามารถในการสร้างโอกาสในการขายรวมทั้งการสร้างแบรนด์ บริษัท มากกว่า 50% ใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดอยู่แล้วและเกือบ 70% ที่เหลือวางแผนที่จะ