วิธีการที่มีสติสัมปชัญญะกับ AI ช่วยลดชุดข้อมูลที่มีอคติ

โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI จำเป็นต้องมีชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างชุดข้อมูลเหล่านั้นเต็มไปด้วยปัญหาอคติโดยนัยในระดับที่เป็นระบบ ทุกคนต้องทนทุกข์จากอคติ (ทั้งมีสติและไม่รู้สึกตัว) อคติสามารถมีได้หลายรูปแบบ: ภูมิศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม เพศนิยม และการแบ่งแยกเชื้อชาติ และอคติที่เป็นระบบเหล่านั้นก็ถูกรวมเข้ากับข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ AI ขยายเวลาและขยายอคติ องค์กรต้องการแนวทางที่มีสติในการบรรเทา