4 วิธีการเรียนรู้ของเครื่องช่วยเพิ่มการตลาดบนโซเชียลมีเดีย

เนื่องจากมีผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นทุกวันโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจทุกประเภท มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 4.388 พันล้านคนทั่วโลกในปี 2019 และ 79% เป็นผู้ใช้งานโซเชียล รายงานสถานะดิจิทัลทั่วโลกเมื่อใช้อย่างมีกลยุทธ์การตลาดบนโซเชียลมีเดียสามารถมีส่วนช่วยให้ บริษัท มีรายได้การมีส่วนร่วมและการรับรู้ แต่การอยู่บนโซเชียลมีเดียไม่ได้หมายความว่า