เหตุใดทีมขายและการตลาดจึงต้องการ Cloud ERP

ผู้นำด้านการตลาดและการขายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้ของ บริษัท ฝ่ายการตลาดมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมธุรกิจให้รายละเอียดข้อเสนอและสร้างความแตกต่าง การตลาดยังสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์และสร้างโอกาสในการขายหรือลูกค้าเป้าหมาย ในคอนเสิร์ตทีมขายมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน หน้าที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบด้านการขายและการตลาดที่มีต่อ