เพิ่มมูลค่า Big Data ให้สูงสุดด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ Big Data Stack ของ Pepperdata และการปรับแต่งอัตโนมัติ

เมื่อใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องข้อมูลขนาดใหญ่สามารถเสริมพลังการดำเนินงานได้ ขณะนี้ข้อมูลขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญในทุกอย่างตั้งแต่ธนาคารไปจนถึงการดูแลสุขภาพไปจนถึงรัฐบาล การคาดการณ์การเติบโตของตลาดข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลกจาก 138.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 229.4 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 เป็นการบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าขณะนี้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่คงอยู่ถาวรในแนวธุรกิจ อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดจากข้อมูลขนาดใหญ่ของคุณกองข้อมูลขนาดใหญ่ของคุณจำเป็นต้องมี