แนวโน้ม 5 อันดับแรกในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ที่เกิดขึ้นในปี 2021

การก้าวเข้าสู่ปี 2021 มีความก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) ในปี 2020 เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมการทำงานและพฤติกรรมของผู้บริโภคเนื่องจากโควิด -19 จากข้อมูลของ Deloitte จำนวนคนทำงานจากที่บ้านเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงที่มีการระบาด นอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าวิกฤตจะทำให้การทำงานระยะไกลในระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างถาวร McKinsey ยังรายงานเกี่ยวกับผู้บริโภคที่ผลักดันไปสู่