ห้าวิธีในการผสมผสานวัฒนธรรมในกลยุทธ์การตลาดของคุณ

บริษัท ส่วนใหญ่มองวัฒนธรรมของตนในวงกว้างครอบคลุมทั้งองค์กร อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องใช้วัฒนธรรมที่กำหนดไว้ในองค์กรของคุณกับการดำเนินงานภายในทั้งหมดรวมถึงทีมการตลาดของคุณด้วย ไม่เพียง แต่จะทำให้กลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของ บริษัท ของคุณเท่านั้น แต่ยังกำหนดมาตรฐานสำหรับแผนกอื่น ๆ ในการปฏิบัติตาม กลยุทธ์ทางการตลาดของคุณสามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมโดยรวมขององค์กรได้หลายวิธีดังนี้ 1. แต่งตั้งผู้นำทางวัฒนธรรม