ความทะเยอทะยาน: Gamification ในการจัดการกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของทีมขายของคุณ

ประสิทธิภาพการขายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต ด้วยทีมขายที่มีส่วนร่วมพวกเขารู้สึกมีแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรมากขึ้น ผลกระทบด้านลบของพนักงานที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งในองค์กรอาจมีมากเช่นประสิทธิภาพการทำงานที่ขาดความดแจ่มใสและความสามารถและทรัพยากรที่สูญเปล่า เมื่อพูดถึงทีมขายโดยเฉพาะการขาดการมีส่วนร่วมอาจทำให้ธุรกิจเสียรายได้โดยตรง ธุรกิจต้องหาวิธีในการมีส่วนร่วมกับทีมขายอย่างกระตือรือร้นหรือเสี่ยงภัย