3 บทเรียนจากบริษัทที่ลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

การรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเป็นขั้นตอนแรกที่ชัดเจนในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า แต่มันเป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น ไม่มีอะไรสำเร็จได้เว้นแต่ผลตอบรับจะกระตุ้นการกระทำบางอย่าง บ่อยครั้งเกินไป รวบรวมข้อเสนอแนะ รวมลงในฐานข้อมูลของการตอบสนอง วิเคราะห์เมื่อเวลาผ่านไป สร้างรายงาน และในที่สุดก็มีการนำเสนอการนำเสนอเพื่อแนะนำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นลูกค้าที่ให้ข้อเสนอแนะได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีการดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลที่ป้อนและพวกเขาได้