ผลการสำรวจ: นักการตลาดตอบสนองต่อการแพร่ระบาดและการปิดกั้นอย่างไร?

ในขณะที่การปิดตัวผ่อนคลายลงและมีพนักงานจำนวนมากขึ้นกลับไปที่สำนักงานเราจึงสนใจที่จะตรวจสอบความท้าทายที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องเผชิญเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 สิ่งที่พวกเขาทำในช่วงที่ต้องหยุดชะงักเพื่อพัฒนาธุรกิจของพวกเขา เทคโนโลยีที่พวกเขาใช้ในช่วงเวลานี้และแผนและแนวโน้มในอนาคตคืออะไร ทีมงานของ Tech.co ได้สำรวจธุรกิจขนาดเล็ก 100 แห่งเกี่ยวกับวิธีการจัดการระหว่างการปิดตัว 80% ของ