การสนทนาการขาย 3 วิธีมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

การสนทนาการขายแบบเดิมจะเปลี่ยนไปตลอดกาล พนักงานขายไม่สามารถพึ่งพาประเด็นการพูดคุยและแบบจำลองการค้นพบเพื่อนำทางวงจรการขายได้อีกต่อไป สิ่งนี้ทำให้พนักงานขายจำนวนมากมีทางเลือกอื่นเพียงเล็กน้อย แต่ต้องจัดกลุ่มใหม่และเข้าใจความเป็นจริงใหม่ของสิ่งที่ทำให้การสนทนาการขายประสบความสำเร็จ แต่ก่อนที่เราจะไปที่นั่นเรามาที่นี่ได้อย่างไร? มาดู 3 วิธีที่การสนทนาการขายเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยการสำรวจว่าพนักงานขายใช้วิธีใดในการเจรจา