“ การตลาดตามบริบท” หมายความว่าอย่างไร?

ในฐานะคนที่สร้างอาชีพจากเนื้อหาการสื่อสารและการเล่าเรื่องฉันมีสถานที่พิเศษในใจสำหรับบทบาทของ "บริบท" สิ่งที่เราสื่อสารไม่ว่าจะในทางธุรกิจหรือในชีวิตส่วนตัวจะเกี่ยวข้องกับผู้ชมของเราก็ต่อเมื่อพวกเขาเข้าใจบริบทของข้อความ หากไม่มีบริบทความหมายจะหายไป หากไม่มีบริบทผู้ชมจะสับสนว่าทำไมคุณถึงสื่อสารกับพวกเขาสิ่งที่ควรนำออกไปและท้ายที่สุดทำไมข้อความของคุณ