บริษัท Martech ห้าวิธีเล่นเกมยาวโดยคาดว่าค่าใช้จ่ายทางการตลาดจะลดลง 28%

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนามาพร้อมกับความท้าทายและการเรียนรู้จากมุมมองทางสังคมส่วนตัวและทางธุรกิจ เป็นเรื่องที่ท้าทายในการรักษาการเติบโตของธุรกิจใหม่ ๆ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและโอกาสในการขายที่หยุดนิ่ง และตอนนี้ Forrester คาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจะลดลง 28% ในอีกสองปีข้างหน้า บริษัท มาร์เทคกว่า 8,000 แห่งอาจ (ไม่มีประสิทธิภาพ) พยายามดิ้นรนเพื่อเตรียมความพร้อมมากเกินไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่ฉันเชื่อจะทำให้ธุรกิจมาร์เทคเติบโต