Neuro Design คืออะไร?

Neuro Design เป็นสาขาใหม่ที่กำลังเติบโตโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากศาสตร์แห่งความคิดเพื่อช่วยในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาจากแหล่งข้อมูลหลัก XNUMX แหล่ง ได้แก่ หลักการทั่วไปของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Neuro Design ซึ่งได้มาจากการวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับระบบการมองเห็นของมนุษย์และจิตวิทยาในการมองเห็น สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆเช่นบริเวณใดของลานสายตาของเราที่ไวต่อการสังเกตเห็นองค์ประกอบภาพซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบจัดองค์ประกอบภาพได้