องค์กรของคุณพร้อมหรือยังที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าความเป็นจริงสำหรับองค์กรการตลาดส่วนใหญ่ ฉันทามติอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของ Big Data ทำให้เกิดปัญหาทางเทคนิคมากมายที่จำเป็นในการจัดโครงสร้างระบบนิเวศข้อมูลและนำข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ในการสื่อสารเฉพาะบุคคล คุณสามารถประเมินความพร้อมขององค์กรในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่โดยการวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรใน XNUMX ประเด็นสำคัญ: วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์คือการยอมรับ Big Data ว่าเป็นสิ่งสำคัญ