Machine Learning และ Acquisio จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างไร

ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมมนุษย์ทำตัวเหมือนชิ้นส่วนในเครื่องจักรโดยประจำการตามสายการประกอบพยายามทำให้ตัวเองทำงานด้วยกลไกให้มากที่สุด เมื่อเราเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า "การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4" ในตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเครื่องจักรเป็นเครื่องจักรกลได้ดีกว่ามนุษย์มาก ในโลกแห่งการโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหาที่คึกคักซึ่งผู้จัดการแคมเปญจะสร้างสมดุลระหว่างเวลาระหว่างการสร้างแคมเปญอย่างสร้างสรรค์และจัดการและอัปเดตด้วยกลไก