Digital Remedy's Flip ทำให้การซื้อ จัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ และวัดผลโฆษณาแบบ Over-The-Top (OTT) เป็นเรื่องง่าย

การขยายตัวของตัวเลือกสื่อสตรีมมิ่ง เนื้อหา และจำนวนผู้ชมในปีที่ผ่านมาทำให้การโฆษณาแบบ Over-The-Top (OTT) เป็นไปไม่ได้สำหรับแบรนด์และเอเจนซี่ที่เป็นตัวแทนของพวกเขา OTT คืออะไร? OTT หมายถึงบริการสตรีมมิ่งสื่อที่ให้บริการเนื้อหาออกอากาศแบบดั้งเดิมในแบบเรียลไทม์หรือตามความต้องการทางอินเทอร์เน็ต คำว่า over-the-top หมายความว่าผู้ให้บริการเนื้อหากำลังให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไปเช่นการท่องเว็บอีเมล ฯลฯ การตัดสาย