ชุดต่อต้านการผูกขาดของ Google เป็นผู้นำของน้ำหยาบสำหรับการเปลี่ยนแปลง IDFA ของ Apple

ในขณะที่อีกไม่นานการฟ้องร้องต่อต้านการผูกขาดของ DOJ กับ Google ได้มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโฆษณาเนื่องจากนักการตลาดกำลังรอการเปลี่ยนแปลงตัวระบุที่ทำให้หมดอำนาจของ Apple สำหรับผู้ลงโฆษณา (IDFA) นอกจากนี้ Apple ยังถูกกล่าวหาในรายงานความยาว 449 หน้าล่าสุดจากสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาว่าใช้อำนาจการผูกขาดตามลำดับในทางที่ผิด Tim Cook จึงต้องชั่งน้ำหนักขั้นตอนต่อไปอย่างระมัดระวัง การยึดเกาะที่แน่นหนาของ Apple กับผู้โฆษณาสามารถทำให้เป็นไฟล์