การกำหนดมาตรฐานที่อยู่ 101: ประโยชน์ วิธีการ และเคล็ดลับ

ครั้งสุดท้ายที่คุณพบที่อยู่ทั้งหมดในรายการของคุณมีรูปแบบเดียวกันและปราศจากข้อผิดพลาดเมื่อใด ไม่เคยใช่มั้ย? แม้จะมีขั้นตอนทั้งหมดที่บริษัทของคุณอาจใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดของข้อมูล ให้แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูล เช่น การสะกดผิด ฟิลด์ที่ขาดหายไป หรือช่องว่างนำหน้า เนื่องจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในความเป็นจริง ศาสตราจารย์ Raymond R. Panko ในบทความที่ตีพิมพ์ของเขาได้เน้นว่าข้อผิดพลาดของข้อมูลสเปรดชีตโดยเฉพาะชุดข้อมูลขนาดเล็กสามารถ