เคล็ดลับยอดนิยมห้าประการในการสร้างกลยุทธ์เนื้อหาความเป็นผู้นำทางความคิด

การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ได้ชี้ให้เห็นว่าการสร้างและทำลายแบรนด์นั้นง่ายเพียงใด แท้จริงแล้วธรรมชาติของวิธีการสื่อสารของแบรนด์กำลังเปลี่ยนไป อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการตัดสินใจมาโดยตลอด แต่เป็นวิธีที่แบรนด์ต่างๆเชื่อมต่อกับผู้ชมซึ่งจะกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในโลกหลังโควิด เกือบครึ่งหนึ่งของผู้มีอำนาจตัดสินใจกล่าวว่าเนื้อหาความเป็นผู้นำทางความคิดขององค์กรส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการซื้อของพวกเขา แต่ 74% ของ บริษัท ต่างๆ