โฉมหน้าใหม่ของอีคอมเมิร์ซ: ผลกระทบของการเรียนรู้ของเครื่องในอุตสาหกรรม

คุณเคยคาดคิดหรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์อาจสามารถรับรู้และเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อตัดสินใจด้วยตนเอง? หากคำตอบของคุณคือไม่ แสดงว่าคุณอยู่ในเรือลำเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญมากมายในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ไม่มีใครสามารถทำนายสถานะปัจจุบันได้ อย่างไรก็ตาม แมชชีนเลิร์นนิงมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของอีคอมเมิร์ซในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา มาดูกันดีกว่าว่าอีคอมเมิร์ซมีจุดไหนบ้าง