มนุษย์กับแชทบอท: ใครจะดูแลลูกค้าเป็นหลัก?

ย้อนกลับไปในปี 2016 เมื่อแชทบอทเป็นที่นิยมทุกคนกล่าวว่าพวกเขาจะเข้ามาแทนที่ตัวแทนที่เป็นมนุษย์ในแผนกดูแลลูกค้า หลังจากสั่งสมประสบการณ์ 2.5 ปีเกี่ยวกับแชทบอท Messenger วันนี้ความจริงก็ดูแตกต่างไปเล็กน้อย คำถามไม่ได้เกี่ยวกับแชทบอทที่มาแทนที่มนุษย์ แต่เป็นวิธีที่แชทบอทสามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ที่จับมือกันได้ เทคโนโลยี Chatbot เป็นคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเริ่มต้น อ้างว่าตอบคำถามของลูกค้าด้วยวิธีการสนทนาและให้ข้อมูลกับมนุษย์