Allocadia: สร้างติดตามและวัดผลแผนการตลาดของคุณด้วยความมั่นใจและการควบคุมที่มากขึ้น

ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเพื่อพิสูจน์ผลกระทบเป็นเพียงเหตุผลสองประการที่ทำให้การตลาดในปัจจุบันมีความท้าทายมากกว่าที่เคยเป็นมา การรวมกันของช่องทางที่มีมากขึ้นลูกค้าที่มีข้อมูลมากขึ้นการเพิ่มจำนวนข้อมูลและความต้องการอย่างต่อเนื่องในการพิสูจน์การมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้และเป้าหมายอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อนักการตลาดให้เป็นนักวางแผนที่รอบคอบมากขึ้นและเป็นผู้ดูแลงบประมาณที่ดีขึ้น แต่ตราบใดที่พวกเขายังคงพยายามอยู่