วิธีการเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลด้วย Influencer Relations

ลูกค้าของคุณได้รับข้อมูลมากขึ้นมีอำนาจมีความต้องการมีความเข้าใจและเข้าใจยาก กลยุทธ์และเมตริกในอดีตไม่สอดคล้องกับวิธีที่ผู้คนตัดสินใจในโลกดิจิทัลและโลกที่เชื่อมต่อกันในปัจจุบันอีกต่อไป การใช้นักการตลาดด้านเทคโนโลยีสามารถสร้างผลกระทบพื้นฐานต่อวิธีที่แบรนด์มองเส้นทางของลูกค้าได้ ในความเป็นจริง 34% ของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นผู้นำโดย CMO เทียบกับเพียง 19% ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CTO และ CIO สำหรับนักการตลาดการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในรูปแบบ