วิธีสร้างแบรนด์ที่แท้จริง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของโลกแสดงออกในรูปแบบต่างๆ แต่ทุกคนเห็นพ้องกันว่าตลาดปัจจุบันเต็มไปด้วยทฤษฎี กรณีศึกษา และเรื่องราวความสำเร็จที่มีศูนย์กลางอยู่ที่แบรนด์ของมนุษย์ คำสำคัญภายในตลาดที่กำลังเติบโตนี้คือการตลาดที่แท้จริงและแบรนด์ของมนุษย์ รุ่นต่างๆ: หนึ่งเสียง Philip Kotler หนึ่งในผู้เฒ่าผู้เฒ่าแห่งการตลาด ขนานนามปรากฏการณ์ Marketing 3.0 ในหนังสือของเขาที่มีชื่อเดียวกัน เขาหมายถึงผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้สื่อสารที่มี