Software as a Service (SaaS) Churn Rate Statistics สำหรับปี 2020

เราทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับ Salesforce, Hubspot หรือ Mailchimp พวกเขาได้นำยุคของการเติบโตของ SaaS ที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง SaaS หรือ Software-as-a-service พูดง่ายๆ คือเมื่อผู้ใช้ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ตามการสมัครรับข้อมูล ด้วยข้อดีหลายประการ เช่น ความปลอดภัย พื้นที่จัดเก็บน้อยลง ความยืดหยุ่น ความสามารถในการเข้าถึง และอื่นๆ โมเดล SaaS ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลอย่างมากสำหรับธุรกิจที่จะเติบโต ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และประสบการณ์ของลูกค้า การใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์จะเติบโตที่ 10.5% ในปี 2020 ซึ่งส่วนใหญ่จะขับเคลื่อนด้วย SaaS