องุ่นเข้า แชมเปญออก: AI กำลังพลิกโฉมช่องทางการขายอย่างไร

ดูสภาพของตัวแทนฝ่ายพัฒนาการขาย (SDR) SDR อายุน้อยในสายอาชีพและมักไม่ค่อยมีประสบการณ์ SDR มุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าในองค์กรการขาย ความรับผิดชอบเดียวของพวกเขาคือ สรรหาผู้มุ่งหวังเพื่อเติมเต็มไปป์ไลน์ ดังนั้นพวกเขาจึงล่าและล่าสัตว์ แต่พวกเขาไม่สามารถหาพื้นที่ล่าสัตว์ที่ดีที่สุดได้เสมอไป พวกเขาสร้างรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่คิดว่ายอดเยี่ยมและส่งไปยังช่องทางการขาย แต่โอกาสมากมายไม่ตรงกัน