การตลาดที่เพิ่มประสิทธิภาพ: เหตุใดคุณจึงควรปรับการแบ่งส่วนแบรนด์ให้เข้ากับการเปิดใช้งานและการรายงาน

ด้วยข้อมูลจำนวนมากที่สร้างขึ้นในช่องทางการตลาดที่หลากหลายแบรนด์ต่างๆจึงได้รับความท้าทายในการจัดระเบียบและใช้งานเนื้อหาข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข้ามช่องทางสูงสุด เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณดีขึ้นเพิ่มยอดขายและลดขยะทางการตลาดคุณต้องปรับการแบ่งส่วนแบรนด์ของคุณด้วยการเปิดใช้งานดิจิทัลและการรายงาน คุณต้องจัดเหตุผลที่พวกเขาซื้อกับผู้ที่ซื้อ (การแบ่งกลุ่มผู้ชม) กับอะไร (ประสบการณ์) และอย่างไร (การเปิดใช้งานดิจิทัล) เพื่อให้ทุกคน