ข้อความต้อนรับบทเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านอีเมล

ข้อความต้อนรับในตอนแรกอาจดูไม่สำคัญนักเนื่องจากนักการตลาดหลายคนคิดว่าเมื่อลูกค้าสมัครใช้งานการกระทำจะเสร็จสิ้นและพวกเขาจะได้รับการตรวจสอบในบทบาทของตน อย่างไรก็ตามในฐานะนักการตลาดเรามีหน้าที่แนะนำผู้ใช้ผ่านประสบการณ์ทั้งหมดที่มีกับ บริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของประสบการณ์ผู้ใช้คือความประทับใจแรกพบ ความประทับใจแรกสามารถ