ดินแดนแห่งพันธสัญญา: ROI ทางการตลาดที่ทำกำไรและยั่งยืนอยู่ข้างหน้า

ยินดีต้อนรับสู่สิ่งที่นักเทคโนโลยีการตลาดเรียกว่า The Customer Experience Era ภายในปี 2016 บริษัท 89% คาดว่าจะแข่งขันบนพื้นฐานของประสบการณ์ของลูกค้าเทียบกับ 36% เมื่อสี่ปีที่แล้ว ที่มา: Gartner เนื่องจากพฤติกรรมและเทคโนโลยีของผู้บริโภคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณจำเป็นต้องสอดคล้องกับเส้นทางของลูกค้า ตอนนี้เนื้อหาที่ประสบความสำเร็จถูกขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ - เมื่อไรที่ไหนและอย่างไรที่ลูกค้าต้องการ ประสบการณ์เชิงบวกในทุกช่องทางการตลาดคือ