การระบาดของ COVID-19: ผลกระทบด้านการโฆษณาและการตลาด

การทำงานร่วมกับเอเจนซี่ที่อยู่เหนือการอัปเดตด้านการตลาดที่สำคัญตลอดเวลามีคุณค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากทุกธุรกิจถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและสุขภาพและความปลอดภัยของ COVID-19 จึงหมายถึงการจัดหาเทคโนโลยีที่เพียงพอสำหรับพนักงานที่อยู่ห่างไกลการย้ายไปใช้บริการติดต่อเป็นศูนย์เมื่อเป็นไปได้และการคุมเข้มค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ การใช้จ่ายเงินเพื่อการตลาดเป็นสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้ ธุรกิจยังต้อง