อนาคตของการขายแบบ B2B: การผสมผสานระหว่างทีมภายในและภายนอก

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วทั้ง B2B ซึ่งอาจสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าผลกระทบต่อการซื้อของผู้บริโภคนั้นมีมากมายมหาศาล แต่แล้วธุรกิจต่อธุรกิจล่ะ? ตามรายงาน B2B Future Shopper Report ปี 2020 ลูกค้าเพียง 20% ซื้อโดยตรงจากพนักงานขายลดลงจาก 56% ในปีก่อน แน่นอนว่าอิทธิพลของธุรกิจ Amazon มีความสำคัญ แต่ 45% ของผู้ตอบแบบสำรวจรายงานว่าการซื้อ