ข้อมูลพฤติกรรมดิจิทัล: เคล็ดลับที่ดีที่สุดในการตีคอร์ดที่ใช่ด้วย Gen Z

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้คนที่พวกเขาออกแบบมาเพื่อเข้าถึง และเมื่อพิจารณาจากอายุเป็นตัวทำนายความแตกต่างของทัศนคติและพฤติกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดการมองผ่านเลนส์รุ่นอายุเป็นวิธีที่มีประโยชน์มานานแล้วสำหรับนักการตลาดในการสร้างความเห็นอกเห็นใจผู้ชม ปัจจุบันผู้มีอำนาจตัดสินใจขององค์กรที่มุ่งไปข้างหน้ากำลังมุ่งเน้นไปที่ Gen Z ซึ่งเกิดหลังปี 1996 และถูกต้องตามนั้น คนรุ่นนี้จะมีรูปร่าง