การใช้การทดสอบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ Salesforce

การก้าวนำหน้าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการทำซ้ำในแพลตฟอร์มองค์กรขนาดใหญ่เช่น Salesforce อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ Salesforce และ AccelQ กำลังทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความท้าทายนั้น การใช้แพลตฟอร์มการจัดการคุณภาพที่คล่องตัวของ AccelQ ซึ่งรวมเข้ากับ Salesforce อย่างแน่นหนาช่วยเร่งและปรับปรุงคุณภาพของการเผยแพร่ Salesforce ขององค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญ AccelQ เป็น บริษัท แพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันสามารถใช้เพื่อดำเนินการจัดการดำเนินการและติดตามการทดสอบ Salesforce โดยอัตโนมัติ AccelQ เป็นเพียงการทดสอบต่อเนื่องเท่านั้น