ทีมครีเอทีฟสร้างดัชนีชี้วัดสำหรับผู้บริหารเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของพวกเขาต่อ C-Suite ได้อย่างไร

เนื้อหาสร้างสรรค์คุณภาพสูงมีความสำคัญต่อการตลาดดิจิทัล เป็นเชื้อเพลิงสำหรับระบบอัตโนมัติทางการตลาดโฆษณาดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ถึงกระนั้นแม้จะมีการแสดงเนื้อหาที่สร้างสรรค์ตามบทบาท แต่การทำให้ c-suite สนใจในงานที่เข้ามานั้นถือเป็นความท้าทาย ผู้นำบางคนเห็นข้อมูลสรุปเบื้องต้นและส่วนใหญ่เห็นผลลัพธ์ แต่มีน้อยมากที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างกัน มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นเบื้องหลัง: การจัดลำดับความสำคัญของโครงการการจัดสมดุลทรัพยากรการออกแบบ