การประชุมสุดยอดความสำเร็จของโซเชียลมีเดีย 2011

ผู้ตรวจสอบโซเชียลมีเดียกำลังเปิดตัว Social Media Success Summit! คุณใช้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ Twitter แต่ไม่ได้รับผลลัพธ์ที่คุณหวังไว้ใช่หรือไม่? คุณสามารถใช้คำแนะนำและแนวคิดใหม่ ๆ ได้หรือไม่? ใช่คำมั่นสัญญาของโซเชียลมีเดียนั้นแข็งแกร่ง: การติดต่อโดยตรงกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายถึงการเปิดเผยที่มากขึ้นการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นและโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นทั้งหมดนี้