ผู้ลงโฆษณา 10 เทรนด์เนื้อหาไม่สามารถละเว้นได้

ที่ MGID เราเห็นโฆษณาหลายพันรายการและให้บริการอีกหลายล้านรายการทุกเดือน เราติดตามประสิทธิภาพของโฆษณาทุกรายการที่เราให้บริการและทำงานร่วมกับผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อความ ใช่เรามีความลับที่แบ่งปันกับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มภาพรวมที่เราต้องการแบ่งปันกับทุกคนที่สนใจในโฆษณาประสิทธิภาพเนทีฟหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งอุตสาหกรรม แนวโน้มสำคัญ 10 ประการที่มีดังนี้