ความท้าทายทางการตลาดอัตโนมัติของนักการตลาดพนักงานขายและซีอีโอ (ข้อมูล + คำแนะนำ)

ระบบอัตโนมัติทางการตลาดถูกใช้โดย บริษัท ขนาดใหญ่นับตั้งแต่มีชีวิตขึ้นมา ปรากฏการณ์นี้สร้างความโดดเด่นให้กับเทคโนโลยีการตลาดในหลาย ๆ วิธี วิธีแก้ปัญหาในช่วงแรก (และส่วนใหญ่ยังคงเป็น) ที่แข็งแกร่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและซับซ้อนและมีราคาแพง ทั้งหมดนี้ทำให้ บริษัท ขนาดเล็กใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดได้ยาก แม้ว่าธุรกิจขนาดเล็กจะสามารถซื้อซอฟต์แวร์อัตโนมัติทางการตลาดได้ แต่ก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการดึงคุณค่าที่แท้จริงออกมา นี้