Visme: เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพที่ยอดเยี่ยม

เราทุกคนเคยได้ยินว่าภาพมีค่านับพันคำ สิ่งนี้ไม่อาจเป็นจริงได้ในวันนี้เนื่องจากเราได้เห็นการปฏิวัติการสื่อสารที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งตลอดกาลซึ่งภาพยังคงแทนที่คำ คนทั่วไปจำได้เพียง 20% ของสิ่งที่พวกเขาอ่าน แต่ 80% ของสิ่งที่พวกเขาเห็น 90% ของข้อมูลที่ส่งไปยังสมองของเราเป็นภาพ นั่นเป็นเหตุผลที่เนื้อหาภาพกลายเป็นวิธีเดียวที่สำคัญที่สุด