3 เหตุผลที่ทีมขายล้มเหลวหากไม่มีการวิเคราะห์

ภาพลักษณ์ดั้งเดิมของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ออกเดินทาง (อาจมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าและกระเป๋าเอกสาร) มีพรสวรรค์การโน้มน้าวใจและความเชื่อในสิ่งที่พวกเขาขาย ในขณะที่ความเป็นมิตรและความมีเสน่ห์มีบทบาทอย่างแน่นอนในการขายในปัจจุบันการวิเคราะห์ได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในกลุ่มทีมขาย ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการขายสมัยใหม่ การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดหมายถึงการดึงข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง