วิธีเพิ่มยอดขายหลังการซื้อด้วยกลยุทธ์การรักษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อที่จะประสบความสำเร็จและอยู่รอดในธุรกิจเจ้าของธุรกิจต้องยอมรับเทคนิคและกลยุทธ์มากมาย กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่ากลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ ในการเพิ่มรายได้และผลักดันผลตอบแทนจากการลงทุนทางการตลาดของคุณ การได้ลูกค้าใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึงห้าเท่า การรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น 5% สามารถเพิ่มผลกำไรจาก 25 เป็น 95% อัตราความสำเร็จในการขายให้กับลูกค้า