การติดตามหนี้สำหรับการเริ่มต้นอีคอมเมิร์ซ: คำแนะนำขั้นสุดท้าย

การสูญเสียตามธุรกรรมเป็นความจริงของชีวิตสำหรับธุรกิจจำนวนมากเนื่องจากการปฏิเสธการชำระเงินใบเรียกเก็บเงินที่ยังไม่ได้ชำระการกลับรายการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับคืน ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจให้กู้ยืมที่ต้องยอมรับการขาดทุนจำนวนมากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธุรกิจของพวกเขาการเริ่มต้นจำนวนมากถือว่าการสูญเสียธุรกรรมเป็นความรำคาญที่ไม่ต้องให้ความสนใจมากนัก สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การสูญเสียที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่ได้ตรวจสอบและการสูญเสียที่ค้างอยู่ซึ่งอาจลดลงอย่างมากด้วย