นักการตลาดผ่านอีเมลใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์อีคอมเมิร์ซอย่างไร

การเกิดขึ้นของการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ในตลาดอีเมลได้รับความนิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ การใช้เทคโนโลยีการตลาดเชิงคาดการณ์มีความสามารถในการปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย เวลา และท้ายที่สุดเปลี่ยนธุรกิจผ่านอีเมล เทคโนโลยีนี้มีบทบาทสำคัญในการระบุว่าลูกค้าของคุณมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใด มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้าเมื่อใด และเนื้อหาส่วนบุคคลที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม Predictive Marketing คืออะไร? การตลาดเชิงคาดการณ์คือกลยุทธ์